BINGSU ALASKA IN JEJU

| 0

 

 Thông tin chi tiết dự án

Tên dự án Bingsu Alaska In Jeju
Chủ đầu tư  Công ty TNHH Alaska In Jeju
Địa điểm 02-04 Đường số 9, Khu đô thị Him Lam, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Khởi công 2019
Diện tích 64 m²
Tiến độ Đã hoàn thành

 

Phối cảnh

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh thực tế