CTY TNHH DV-TM & TT NỘI THẤT ĐẠI PHÁT

Địa chỉ: 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình,
TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3811 8562 – Fax: 028 3811 8562
Email: daiphatinterior@gmail.com